Finansų katedra

 

 

 

 

Apie katedrą
 

Vedėjas prof. dr. Rytis Krušinskas
Adresas: Laisvės al. 55 - 409, LT-44309 Kaunas,

tel. (37) 30 05 60, (37) 30 05 61
El. p.:  kat0401@ktu.lt,  rytis.krusinskas@ktu.lt                  
 

 

Katedros kontaktai

Katedros raštinė

408 kab.

tel. (8 37) 30 05 61

 Dėstytojai

408 kab.

603 kab.

tel. (8 37) 30 05 61

tel. (8 37) 30 05 81

Dėstytojai (XIV rūmai Kęstučio g. 8)

02 rūsys

tel. (8 37) 30 05 78

 
 
Pradėjus Lietuvoje formuotis rinkos santykiams bei atsiradus finansų specialistų poreikiui, 1992 m. KTU įkurta Finansų katedra.
 

Finansų katedros misija

 • Kurti ir kvalifikuotai dėstyti modulius atskleidžiančius finansų mokslo sričiai priskiriamų teorijų ir principų esmę bei jų taikymo praktinėje veikloje aspektus.
 • Užtikrinti katedros kuruojamų studijų programų, specializacijų ir gretutinių studijų  proceso sistemiškumą, dėstomuose moduliuose nagrinėjant finansų rinkų ir procesų, finansinių instrumentų ir modelių taikymo poveikį verslų ir valstybių vystymuisi.
 • Ugdyti studentų gebėjimus tinkamai parinkti finansų modelius ir instrumentus identifikuotoms problemoms spręsti.
 • Kaupti, sisteminti ir kurti studijų proceso tobulinimui tinkamą medžiagą.
 • Vykdyti mokslinius tyrimus, atskleidžiančius finansinių procesų vaidmenį žinių ekonomikoje.

 

Darbuotojai

 

Katedros vedėjas prof. dr. Rytis Krušinskas

 

Mokslinių interesų sritys: įmonės finansų valdymas, investicijų efektyvumo vertinimas, strateginiai finansų valdymo sprendimai, projektų finansinis, ekonominis ir socialinis vertinimas (kaštų ir naudos analizė), finansinio modeliavimo instrumentai, finansų rinkų procesai.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Biudžetų sudarymas, Finansų pagrindai

Magistrantūros studijos: Finansų modeliavimas ir planavimas,  Finansų vadyba, Projektų socialinis ekonominis vertinimas, Strateginis finansų valdymas

 

El. p. rytis.krusinskas@ktu.lt

 

Prof. dr. Andrius Guzavičius

 

Mokslinių interesų sritys: ekonominių interesų grupių sąveikos modeliavimas, lobizmo ekonomikos tyrimai, rinkų ekonomikos prognozavimas ir modeliavimas, institucinės ekonomikos modelių analizė.

 

El. p. andrius.guzavicius@ktu.lt

 

 

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė

 

Mokslinių interesų sritys: finansų valdymo koncepcijos, modeliai ir jų taikymo ypatumai įmonės,  finansų institucijų kontekste, finansų sistemų vystymosi ypatumai  globalioje aplinkoje.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Europos Sąjungos finansų sistema, Finansų pagrindai

Magistrantūros studijos: Įmonės finansų valdymas, Finansų  institucijų ekonomika, Finansų institucijų valdymas, Finansų valdymo teorijos, Pasauliniai finansai

 

El. p. asta.vasiliauskaite@ktu.lt

 

 

Doc. dr. Aušrinė Lakštutienė

 

Mokslinių interesų sritys: finansų sektoriaus ir ekonomikos analizė, finansinių paslaugų industrijos vystymasis, įmonės finansų valdymas, finansų rinkų vystymasis, verslo finansavimo šaltiniai, draudimo rinkos vystymasis, draudimo rizikos vertinimas.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Finansinių paslaugų infrastruktūra, Finansinės paslaugos verslui, Veiklos finansavimo modeliai

Magistrantūros studijos: Draudimas ir rizikos valdymas

 

El. p. ausrine.lakstutiene@ktu.lt

 

 

Doc. dr.  Rasa Norvaišienė

 

Mokslinių interesų sritys: įmonės finansų valdymas, finansinė analizė, investicijų valdymas, investicijų rizikos analizė

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Investicijų valdymo pagrindai, Verslo investicijų valdymas, Verslo finansavimo modeliai

Magistrantūros studijos: Įmonės veiklos finansinė analizė, Finansinės analizės metodai, Investicijų valdymas, Strateginis finansų valdymas, Finansų valdymo sprendimai

 

El. p. rasa.norvaisiene@ktu.lt

 

Doc. dr. Ginta Railienė 

 

Mokslinių interesų sritys: ekonomikos ir verslo plėtra, verslo paramos sistemos, finansinių paslaugų plėtra, įmonės finansų valdymas.

 

El. p. ginta.railiene@ktu.lt

 

Lekt. dr. Vilma Deltuvaitė

 

Mokslinių interesų sritys: sisteminės rizikos valdymas bankų sektoriuje, finansinis stabilumas bankininkystėje, finansinės krizės, efektyvumo, koncentracijos ir konkurencijos bankininkystėje tyrimai.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Finansiniai atsiskaitymai, Finansinių atsiskaitymų sistema

Magistrantūros studijos: Bankų aktyvų ir pasyvų valdymas, Komercinė ir investicinė bankininkystė

 

El. p. vilma.deltuvaite@ktu.lt

 

 

Lekt. dr. Aura Drakšaitė

 

Mokslinių interesų sritys: tarptautiniai finansai-ekonominiai santykiai, viešjųjų finansų ekonomika, viešųjų finansų tvarumas, tvaraus vyriausybės skolinimosi modeliavimas, tvaraus vyriausybės skolinimosi ekonominis poveikis. 

 

El. p. aura.draksaite@ktu.lt

 

 

Lekt. Agnė Pivorienė

 

Mokslinių interesų sritys: įmonės finansų valdymas, finansų institucijų valdymas, finansų valdymas, investicijos, investicijų efektyvumo vertinimas, efektyvios strateginės kapitalo įdėjimų planavimo sistemos formavimas.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Finansų institucijos, Finansų pagrindai

Magistrantūros studijos: Įmonės finansų valdymas, Finansų institucijų ekonomika, Finansų institucijų valdymas, Finansų valdymo teorijos

 

El. p. agne.pivoriene@ktu.lt

 

 

Lekt. dr. Lina Sinevičienė

 

Mokslinių interesų sritys: valstybės finansai, privačios investicijos,  fiskalinės politikos sąveika su privačiomis investicijomis, finansų  rinkos.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: finansų pagrindai, finansų rinkos, finansų rinkos ir 
institucijos, valstybės finansai

 

El. p. lina.sineviciene@ktu.lt

 

 

Lekt. Jurgita Stankevičienė

 

Mokslinių interesų sritys: įmonės  sprendimai ir jų vertinimas įmonės vertės kūrimo bei valdymo kontekste.
Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Investicijų valdymo pagrindai, Verslo finansavimo modeliai, Verslo investicijų valdymas

Magistrantūros studijos: Investicijų valdymas, Finansinės analizės metodai

 

El. p. jurgita.stankeviciene@ktu.lt

 

 

Asist. dr. Aurelijus Cvilikas

 

Mokslinių interesų sritys: bankinės rizikos valdymas, finansų institucijų kaštų valdymas, verslo efektyvumo analizė.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Finansų pagrindai

 

El. p. aurelijus.cvilikas@ktu.lt

 

 

Dokt. Saulius Adamauskas

 

Mokslinių interesų sritys: investicijų valdymo modeliai, investicijų savalaikiškumo ir efektyvumo vertinimas, finansinis modeliavimas ir įmonės finansų valdymas, struktūrinis finansavimas mokslui ir technologinėmis žiniomis imliose organizacijose.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Biudžetų sudarymas

 

El. p. saulius.adamauskas@ktu.lt

 

 

Dokt. Linas Jasiukevičius

 

Mokslinių interesų sritys: viešųjų investicijų valdymas ir efektyvumo vertinimas, finansų, rizikų valdymas viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo kontekste, projektų, įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystėje, finansinis, ekonominis ir socialinis vertinimas.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Europos Sąjungos finansų sistema

 

El. p. linas.jasiukevicius@ktu.lt

 

Dokt. Lina Žalgirytė

 

Mokslinių interesų sritys: ekonomikos ciklai, ekonomikos modeliavimas ir prognozavimas, monetarinės politikos poveikio ekonomikai vertinimas, finansų rinkos, žmogiškasis kapitalas. 

 

El. p. lina.zalgiryte@ktu.lt

Administratorė Jolanta Kastutė Ruginienė

 

 

 

Pagrindiniai dėstomi moduliai

  

Bakalauro studijos

 • Biudžetų sudarymas
 • Europos Sąjungos finansų sistema
 • Finansinės veiklos analizė
 • Finansinių paslaugų infrastruktūra
 • Finansinių atsiskaitymų sistema
 • Finansų institucijos
 • Finansų ir apskaitos pagrindai
 • Finansų pagrindai
 • Finansų rinkos ir institucijos
 • Investicijų valdymo pagrindai
 • Valstybės biudžeto valdymas
 • Valstybės finansai
 • Verslo finansavimo modeliai
 • Verslo investicijų valdymas
 • Viešieji finansai

 

Magistrantūros studijos

 • Bankų aktyvų ir pasyvų valdymas

 • Draudimas ir rizikos valdymas

 • Finansinės analizės metodai

 • Finansų institucijų ekonomika

 • Finansų institucijų valdymas

 • Finansų modeliavimas ir planavimas

 • Finansų vadyba

 • Finansų valdymo teorijos

 • Investicijų valdymas

 • Įmonės finansų valdymas

 • Įmonės veiklos finansinė analizė

 • Investicijų valdymas

 • Komercinė ir investicinė bankininkystė

 • Pasauliniai finansai

 • Strateginis finansų valdymas

Doktorantūros studijos

 • Finansų valdymo teorijos
 

 

 Tyrimų tematika

 

Įmonės finansų valdymo modelių kaita išaugusios rizikos kontekste (Ekonomika - 04S).

prof. A. Vasiliauskaitė, prof. R. Krušinskas, lekt. A. Keršytė, lekt. A. Pranckevičiūtė, lekt. J. Stankevičienė.

 

Nagrinėjamos įmonių valdymo sprendimų vertinimo galimybės vertės kūrimo kontekste ir rizikingų, sunkiai prognozuojamus pinigų srautus generuojančių investicinių projektų vertinimo metodai.

Tyrimų tikslas yra rengti pažangių finansų valdymo metodų pritaikymo šiuolaikiniame versle metodikas ir vykdant priimtų sprendimų įgyvendinimo stebėseną rengti modelių adaptyvumo ekonomikos augimo ir ekonominio sąstingio laikotarpiais studiją.

 

Finansų sektoriaus plėtros poveikio šalies ekonomikai ypatumai globalizacijos aplinkoje (Ekonomika - 04S).

Prof. A. Vasiliauskaitė, doc. A. Lakštutienė, lekt. V. Deltuvaitė, lekt. V. Naraškevičiūtė, doktorantai : L. Sinevičienė, A. Cvilikas.

 

Nagrinėjami šalies bankų sektorių veikiančių rizikų ypatumai bei šalies fiskalinės politikos efektyvumo vertinimo principai.

Tyrimų tikslas yra identifikuoti Baltijos šalių finansų sektoriaus augimo perspektyvas, atskleisti finansų institucijų rizikos valdymo modelių taikymo galimybes palaikant finansų sistemos stabilumą, apibūdinti finansų rinkų reakcijos pobūdį į priežiūros institucijų veiksmus siekiant optimizuoti šalies ekonomikos augimą, nagrinėti naujųjų finansinų instrumentų (ypač išvestinių instrumentų) naudojimo pasekmes krizės aplinkoje.

 

Rizikos valdymo modelių taikymo galimybių tyrimas (Ekonomika - 04S).

Prof. A. Vasiliauskaitė, doktorantai : L. Sinevičienė, A. Cvilikas, E. Račickas,  E. Stankevičius.

 

Nagrinėjama, kokie finansų rizikos valdymo modeliai yra taikomi ir kaip jie adaptuojami padidėjus finansinės krizės „užkrato“ perdavimo galimybei.

Tyrimų tikslas yra atskleisti rizikos vertinimo modelių ypatumus valstybės finansų valdymo srityje, bankiniame sektoriuje ir versle, rengti pažangių finansų rizikos valdymo metodų pritaikymo studijas.

 

 

 

Atnaujinta: 2014-01-17