Magistrantūra

 

Baigusius bakalauro studijas ir norinčius pagilinti žinias ar pakeisti studijų kryptį kviečiame studijuoti magistrantūroje. Neabejokite – toliau studijuoti tikrai verta.

 

KTU Ekonomikos ir verslo fakultete galima rinktis net iš 14-os magistrantūros studijų programų.

 

 

Magistrantūros studijos

Apskaita ir auditas

Apskaitos magistras

Ekonomika

Ekonomikos magistras

Finansai

Finansų magistras

Marketingo valdymas

Rinkodaros magistras

Įmonių valdymas

Organizacijų vadybos magistras

Projektų vadyba

Projektų vadybos magistras

Strateginė lyderystė (lietuvių ir anglų kalbomis)

Žmonių išteklių vadybos magistras

Tarptautinė ekonomika ir prekyba

Tarptautinės ekonomikos magistras

Tarptautinis paslaugų verslas

Tarptautinio verslo magistras

Tarptautinis verslas (lietuvių ir anglų kalbomis)

Tarptautinio verslo magistras

Technologijų vadyba (lietuvių ir anglų kalbomis)

Vadybos magistras

Verslo ekonomika (lietuvių ir anglų kalbomis)

Verslo ekonomikos magistras

Žmonių išteklių vadyba

Žmonių išteklių vadybos magistras

Žinių ir inovacijų vadyba

Vadybos magistras

 

 

Studijų forma

 

Nuolatinės formos studijų trukmė 1,5 – 2 metai, ištęstinės – 3 metai. Šiuo metu užsiėmimai vyksta vakarais (nuo 17.30 val. iki 20.45 val.). Susidarius grupei, užsiėmimai gali būti organizuojami ir dieną.

 

Absolventams, atsiskaičiusiems už magistrantūros individualiuosius studijų planus, magistro kvalifikacinį laipsnį suteikia rektoriaus įsakymu paskirta magistrantūros kvalifikacijos komisija, kurios viešame posėdyje ginamas baigiamasis darbas.

 

Skirtingomis formomis studijuojamos tos pačios studijų programos sandara, turinys ir apimtis (kreditais) nesikeičia. Išsilavinimas, įgyjamas baigus tos pačios pakopos skirtingų formų studijų programas, yra lygiavertis.

 
 
Konkursinis balas 
 

Konkursinis balas stojant į magistrantūros studijas apskaičiuojamas pagal stojančiojo universitetinį pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio ir mokslinės (meninės) veiklos rodiklių duomenis. Jį sudaro diplomo priedelio įvertinimų svertinio vidurkio ir mokslinės veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meninės veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) ekspertinio įvertinimo pagal dešimtbalę sistemą, padauginto iš svertinių koeficientų, suma. Svertiniai koeficientai: aukštojo išsilavinimo diplomo priedėlyje įrašytų dalykų įvertinimų svertinio vidurkio - 0,8, mokslinės veiklos rodiklių - 0,2. 

 

Rodikliai: 

  • Paskelbtas ar pateiktas spaudai mokslinis straipsnis;

  • Pranešimai mokslinėse konferencijose: išpausdinti ir/ar perskaityti; 

  • Moksliniai, užsakomieji darbai, praktiniai verslumo ugdymo projektai;

  • Eksponatų parengimas parodoms ir dalyvavimas jose (pvz., Technorama);

  • Dalyvavimas konkursuose;

  • Dalyvavimas seminaruose, mokymuose, susijusiuose su ketinama  studijuoti sritimi (ne mažiau kaip 4 akademinės valandos vienam seminarui);

  • Dalyvavimas universiteto metodiniame darbe.

 
Rinktis magistrantūros studijas KTU Ekonomikos ir verslo fakultete verta, nes tai:

 

Kur kreiptis?

Fakulteto studijų centro vadovė:

doc. dr. Jurgita Stravinskienė

 

Adresas: K. Donelaičio g. 20 - 323 kab.

Tel.+ 370 37 30 05 80; 

El. p. jurgita.stravinskiene@ktu.lt 

 

Studijas aptarnaujančios administratorės 

Tel. 8 37 30 05 52; 30 05 83

 

 

 

Atnaujinta: 2014-10-20