Žmonių išteklių vadyba

Kas tai?

 

Magistrantūros studijų programa Žmonių išteklių vadyba skirta rengti žmonių išteklių vadybos magistrus, turinčius gilias, reikšmingai aukštesnes žmonių išteklių vadybos žinias ir supratimą. Gebančius originaliai vystyti mokslinio ir taikomojo pobūdžio tyrimų rezultatais pagrįstas žmonių išteklių vadybos idėjas, kūrybiškai interpretuoti ir plėsti jų taikymo galimybes žmonių išteklių vadybos inovacijų kūrime, kritiškai vertinti ir argumentuotai pagrįsti žmonių išteklių vadybos sistemų tobulinimo ir žmonių išteklių potencialo vystymo problemų sprendimų alternatyvas, koncepcijas ir metodus, atliekant mokslinio ir taikomojo pobūdžio tyrimus naujoje ar neapibrėžtoje aplinkoje.

 

Kas gali studijuoti?

 

Magistrantūros studijų programą Žmonių išteklių vadyba priimami vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ar ekonomikos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintys bakalaurai ar turintys universitetinį kitos krypties bakalaurą bei išklausę du ekonomikos, verslo ar vadybos studijų krypčių dalykus.

 

Ką studijuosite

 

Būsimieji žmonių išteklių vadybos magistrai studijuoja atlyginimų, žmonių išteklių kapitalo bei kompetencijų valdymą, lyderystę, žmonių išteklių tyrimų bei strateginio valdymo metodologijas, derybų ir konfliktų valdymą, žmonių išteklių vadybą tarptautinėse organizacijose bei kitus dalykus.

 

Žmonių išteklių vadybos  programos studijų tinklelis.

 

Karjera

 

Žmonių išteklių magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį tiriamąjį, analitinį, konsultacinį ar ekspertinį darbą įmonėse ir organizacijose: surinkti, apdoroti, analizuoti, integruoti ir vertinti duomenis, reikalingus ekonominiu, socialiniu ir etiniu požiūriu atsakingiems sprendimams žmonių išteklių vadybos srityje priimti; spręsti žmonių išteklių vadybos bei kitų susijusių sričių problemas atliekant mokslinio ir taikomojo pobūdžio tyrimus naujoje ar neapibrėžtoje aplinkoje; valdyti savo ir kitų kūrybos procesą, kelti idėjas, siekiant sinerginio efekto žmonių išteklių vadyboje; konsultuoti, atlikti ekspertinį vertinimą sprendžiant žmonių išteklių vadybos ir kitų susijusių sričių mokslines ir praktines problemas bei pristatant gautus rezultatus; tirti mokslines ir praktines problemas bei realizuoti jų sprendimo vykdymą tiek individualiai, tiek grupėje vadovaujantis socialiniais, moksliniais ir moraliniais principais. Baigus Žmonių išteklių vadybos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.

 

 

 

Atnaujinta: 2014-04-07