Žmonių išteklių vadyba

Kodėl rinktis Žmonių išteklių vadybą?

Magistrantūros studijų programa Žmonių išteklių vadyba skirta rengti žmonių išteklių vadybos magistrus, turinčius gilias, reikšmingai aukštesnes žmonių išteklių vadybos žinias ir supratimą. Gebančius originaliai vystyti mokslinio ir taikomojo pobūdžio tyrimų rezultatais pagrįstas žmonių išteklių vadybos idėjas, kūrybiškai interpretuoti ir plėsti jų taikymo galimybes žmonių išteklių vadybos inovacijų kūrime, kritiškai vertinti ir argumentuotai pagrįsti žmonių išteklių vadybos sistemų tobulinimo ir žmonių išteklių potencialo vystymo problemų sprendimų alternatyvas, koncepcijas ir metodus, atliekant mokslinio ir taikomojo pobūdžio tyrimus naujoje ar neapibrėžtoje aplinkoje.

 
Kas gali studijuoti?

Į studijų programą Žmonių išteklių vadyba priimami ekonomikos, verslo ir (arba) vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar turintys universitetinį kitos krypties bakalaurą bei išklausę duekonomikos, verslo ir/ar vadybos studijų krypčių dalykus. Taip pat gali studijuoti turintys ekonomikos, verslo ir (arba) vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne mažesnę kaip vienerių metų profesinio darbo patirtį. Baigusieji kitos krypties profesinio bakalauro studijas turi būti baigę papildomas studijas ir turėti ne mažesnę kaip vienerių metų profesinio darbo patirtį.

 

Ką studijuosite?

Būsimieji žmonių išteklių vadybos magistrai studijuoja atlyginimų, žmonių išteklių kapitalo bei kompetencijų valdymą, lyderystę, žmonių išteklių tyrimų bei strateginio valdymo metodologijas, derybų ir konfliktų valdymą, žmonių išteklių vadybą tarptautinėse organizacijose bei kitus dalykus.

 

Žmonių išteklių vadybos  programos studijų tinklelis.

 

 

Studijos ir praktika užsienyje

Pagal ERASMUS studijų mainų programą galima pasirinkti studijuoti iš daugiau nei 60 Europos ir Azijos šalių universitetų ir atlikti praktiką užsienyje.

 

Karjeros galimybės

Žmonių išteklių magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį tiriamąjį, analitinį, konsultacinį ar ekspertinį darbą įmonėse ir organizacijose: surinkti, apdoroti, analizuoti, integruoti ir vertinti duomenis, reikalingus ekonominiu, socialiniu ir etiniu požiūriu atsakingiems sprendimams žmonių išteklių vadybos srityje priimti; spręsti žmonių išteklių vadybos bei kitų susijusių sričių problemas atliekant mokslinio ir taikomojo pobūdžio tyrimus naujoje ar neapibrėžtoje aplinkoje; valdyti savo ir kitų kūrybos procesą, kelti idėjas, siekiant sinerginio efekto žmonių išteklių vadyboje; konsultuoti, atlikti ekspertinį vertinimą sprendžiant žmonių išteklių vadybos ir kitų susijusių sričių mokslines ir praktines problemas bei pristatant gautus rezultatus; tirti mokslines ir praktines problemas bei realizuoti jų sprendimo vykdymą tiek individualiai, tiek grupėje vadovaujantis socialiniais, moksliniais ir moraliniais principais. Baigus Žmonių išteklių vadybos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.

 

Kontaktai pasiteirauti

KTU priėmimo skyrius

K. Donelaičio g. 73-107

El. p. priemimas@ktu.lt

Tel. +370 37 30 00 45

 

 

 

 

 

Kvalifikacija
Žmonių išteklių vadybos magistras

 

Studijų trukmė
2 m. - nuolatinės

3 m. - ištęstinės

 

Papildoma informacija 

Užsiėmimai vyksta vakarais. 

Galimos ciklinės studijos Kaune.

 

 

Atnaujinta: 2014-07-22